IBM kör Adobe Firefly AI och ser markant produktivitetsökning i sina designteam

ApplikationerIBM kör Adobe Firefly AI och ser markant produktivitetsökning i sina designteam

IBM kör Adobe Firefly AI och ser markant produktivitetsökning i sina designteam

IBM har tagit ett gigantiskt kliv framåt med sin senaste kampanj, ”Let’s Create”. Genom ett samarbete med Adobe Firefly har IBM integrerat generativ AI i sina designteam, vilket revolutionerat sättet de skapar marknadsföringsmaterial på. Denna strategi har inte bara effektiviserat processen utan också ökat engagemanget betydligt.

Generativ AI förvandlar designprocessen

Med Adobe Firefly har IBM:s designteam kunnat generera över 200 tillgångar och mer än 1000 marknadsföringsvariationer genom att använda enkla textprompter. Detta har möjliggjort en betydande ökning i produktiviteten och kreativiteten inom teamen, vilket visar potentialen av AI inom designområdet.

Ökad engagemang och effektivitet

Kampanjen har visat sig vara en stor framgång, med ett 26 gånger högre engagemang och en publik där 20 procent utgörs av beslutsfattare på C-nivå. Genom att arbeta tätt tillsammans med Firefly kan IBM nu effektivisera inte bara sina egna marknadsföringsprogram utan även de de stödjer för klienter via IBM Consulting.

Fokus på innovation

Billy Seabrook, global chef för design på IBM Consulting, understryker hur Firefly har möjliggjort för deras 1600 professionella designers att flytta fokus från uppgifter till att skapa nyskapande designlösningar. Med hjälp av generativ AI kan kreativa team nu ägna mer tid åt brainstorming, visuell storyboardning och att finjustera design, vilket förväntas öka produktiviteten tiofaldigt.

Tidsbesparing och skalbar personalisering

Användningen av dessa verktyg har förbättrat tiden till marknaden med 60 procent. Genom Firefly kan IBM ytterligare optimera sin innehållsförsörjningskedja genom att snabba upp produktionsprocessen. Ari Sheinkin, VP för global efterfrågan på IBM, betonar att organisationer står inför enorm press att leverera högt personliga upplevelser över många olika kanaler. Generativ AI erbjuder en väg att skala upp dessa insatser.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: