Altorbolaget AI-Viking skapar ChatGPT utmanare

AI ModellerAltorbolaget AI-Viking skapar ChatGPT utmanare

Altorbolaget AI-Viking skapar ChatGPT utmanare

Altorbolaget Silo har nu färdigställt sin första språkmodell, ”Viking”, som är specifikt tränad på nordiska språk. Modellen ska hjälpa svenska företag att utveckla egna AI-tjänster utan att behöva förlita sig på amerikanska techjättar.

En AI med nordisk värdegrund

”Ja, Chat GPT kan svenska, men den översätter bara från engelska. Viking är tränad på svenska och besitter svensk värdegrund,” säger Peter Sarlin, VD på Silo. Med Viking hoppas Silo kunna erbjuda en mer kulturellt anpassad AI som kan möta de specifika behoven hos svenska företag.

Vikten av lokal anpassning

Till skillnad från många internationella AI-modeller som främst är tränade på engelska, är Viking utvecklad för att bättre förstå och kommunicera på svenska. Detta innebär att svenska företag kan få tillgång till AI-tjänster som är mer relevanta och effektiva för den nordiska marknaden.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: