ChatGPT lanserar ny modell GPT-4o och den imponerar.

AI ModellerChatGPT lanserar ny modell GPT-4o och den imponerar.

ChatGPT lanserar ny modell GPT-4o och den imponerar.

OpenAI har nyligen lanserat GPT-4o, en banbrytande uppdatering av deras språkmodellsteknologi. Namnet ”GPT-4o”, där ”o” står för ”omni”, signalerar en förmåga att tolka och reagera på en mängd olika inputtyper — ljud, bild och text — i realtid. Denna funktion introducerar en ny nivå av interaktivitet som liknar den mänskliga förmågan att hantera flera kommunikationskanaler samtidigt.

Snabbhet på nära mänskliga nivåer

GPT-4o imponerar med sin förmåga att svara på ljudinput inom endast 232 millisekunder, med ett genomsnitt på 320 millisekunder. Denna snabbhet närmar sig den tid det tar för människor att reagera under normala samtal, vilket gör teknologin idealisk för att genomföra mer naturliga och flytande röstsamtal med AI. Detta är särskilt värdefullt för användningsscenarion som kräver snabb respons och realtidshantering.

ChatGPT hjälper till inför en intervju

Prestandaöverlägsenhet på flera språk

Förutom dess kapabilitet att hantera engelska och programmeringskod på nivåer jämförbara med dess föregångare GPT-4 Turbo, har GPT-4o visat sig prestera avsevärt bättre på icke-engelska språk. Denna förbättring kan revolutionera hur AI-teknologi används över hela världen, vilket möjliggör effektivare kommunikation och större tillgänglighet i olika språkområden.

Så använder du GPT-4o

Det är väldigt enkelt att komma igång med den nya modell. När du öppnar ChatGPT så väljer du modell längst upp på sidan.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: