Enkelt att skapa bra prompter med Claude AI:s nya verktyg

AI ModellerEnkelt att skapa bra prompter med Claude AI:s nya verktyg

Enkelt att skapa bra prompter med Claude AI:s nya verktyg

Generativa AI-verktyg, eller GenAI, har tagit stora kliv framåt sedan de första generativa AI-verktygen introducerades på 1960-talet. Det var inte förrän 2014, med introduktionen av generativa adversariella nätverk (GAN), som möjligheten att skapa autentiska bilder, videor och ljud av verkliga människor blev en realitet. Nu, 2024, kan vi skapa nästan vad som helst med hjälp av generativa AI-verktyg som ChatGPT, DALL-E och andra.

Trots dessa fantastiska framsteg finns det dock ett hinder. Användningen av dessa AI-verktyg kräver kunskap i prompt engineering, en teknik för att skapa precisa och effektiva instruktioner till AI. Detta har blivit allt viktigare eftersom vi vill kunna navigera AI-teknik effektivt och uppnå optimala resultat.

Lyckligtvis har Anthropic, skaparen bakom det stora språkmodellen Claude och en av de största konkurrenterna till ChatGPT, nyligen lanserat ett nytt verktyg för prompt engineering. Detta verktyg kan omvandla dina idéer till effektiva, precisa och tillförlitliga prompts med hjälp av Claudes prompt engineering-tekniker.

Så här använder du det nya verktyget

För att börja använda detta innovativa verktyg följer du dessa steg:

– Besök Anthropic Console och skapa ett konto.

– Välj alternativet ”Skapa en prompt”.

– Beskriv ditt mål med användningen.

– Klicka på ”Generera prompt” för att skapa den perfekta prompten inom några sekunder.

– Du kan redigera prompten, kopiera den för direkt användning eller skapa en ny om så önskas.

  Sammanfattning

  Framstegen inom generativ AI har öppnat nya möjligheter för många, vare sig det gäller att skapa autentiska AI-bilder, videor eller ljud med verktyg som ChatGPT och DALL-E. Kunskaper i prompt engineering är dock avgörande för att kunna utnyttja dessa verktyg fullt ut. Anthropics nyligen annonserade verktyg för prompt engineering är en spännande utveckling som kommer att hjälpa många användare och nybörjare att skapa produktionsklara prompts i Anthropic Console, vilket sparar tid och säkerställer resultat av hög kvalitet. Detta nya verktyg är ett betydande steg framåt i AI-utvecklingen som stöder mänskliga värden och skapar mer etiska och effektiva AI-system.

  Comments:

  • Kent Lundgren

   Min erfarenhet av Claude(3), via Perplexity, är att den LLMen ger bra svar. – Med än bättre promt, än bättre svar!

  Kommentera:

  Kommentar

  Type at least 1 character to search
  Contact us:
  Find us elsewhere: