GPT-5 är på väg – här är vad vi vet just nu om modellen.

AI ModellerGPT-5 är på väg – här är vad vi vet just nu om modellen.

GPT-5 är på väg – här är vad vi vet just nu om modellen.

Sociala medier brusar av spekulationer om en stor tillkännagivelse från OpenAI. Denna förväntan har förstärkts av framgångarna med Metas Llama 3 och en kryptisk serie bilder som delats av AI-labbet, vilka visar siffran 22.

Vad vet vi om GPT-5?

Informationen om GPT-5 är knapphändig då OpenAI varit förtegna om prestanda och funktionalitet i sin nästa generations modell. Det har uttalats att modellen kommer vara ”materiellt bättre”, något Altman har framhävt vid flera tillfällen under intervjuer.

Modellen kommer med säkerhet vara multimodal, vilket innebär att den kan ta emot input inte bara från text, utan övrig media som bilder, video, ljud. Varje ny stor språkmodell från OpenAI har markerat en betydande förbättring jämfört med föregående generation inom resonemang, kodning, kunskap och konversation, och GPT-5 kommer nog ha blivit markant bättre på alla dess områden.

Vilka möjligheter öppnar GPT-5?

En av de största förändringarna med GPT-5 jämfört med tidigare versioner kan vara ett skifte från chatbot till agent. Detta skulle tillåta AI-modellen att tilldela uppgifter till undermodeller eller ansluta till olika tjänster och utföra verkliga handlingar självständigt.

En potentiell användning för agenter är hantering av vardagliga uppgifter. Du skulle kunna ge ChatGPT med GPT-5 dina kostbehov, tillgång till din smarta kylskåpskamera och ditt matbutikskonto, och den skulle automatiskt kunna beställa påfyllningar utan din inblandning.

Hur annorlunda kommer GPT-5 att vara?

Det vi kanske ser med GPT-5, särskilt i ChatGPT, är att OpenAI följer Google med Gemini och ger den internetåtkomst som standard. Detta skulle eliminera problemet med dataavbrott där den bara har kunskap som är uppdaterad till den sista träningsdagen.

Utökad multimodalitet kommer sannolikt också innebära att interaktion med GPT-5 genom röst, video eller tal blir standard snarare än ett tillägg. Detta skulle underlätta för OpenAI att omvandla ChatGPT till en smart assistent som Siri eller Google Gemini.

Utmaningar och framtidsutsikter

En av de största trenderna inom generativ AI under det senaste året har varit att förse humanoida robotar med ”hjärnor”, vilket gör det möjligt för dem att utföra uppgifter självständigt. OpenAI har investerat kraftigt i robotstartups som Figure, och GPT-5 kommer sannolikt att ha viss rumslig medvetenhet som en del av sin träning för att göra detta ännu mer pålitligt och kapabelt.

Konkurrensen ökar från open source-modeller från företag som Mistral och Meta, samt direkta konkurrenter som Anthropic med Claude och Google med Gemini. Framtiden för AI ser ut att innehålla både mer kraftfulla modeller och en fortsatt integration i våra digitala och verkliga liv.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: