Llama 3: Ett jättekliv framåt för Meta AI

AI ModellerLlama 3: Ett jättekliv framåt för Meta AI

Llama 3: Ett jättekliv framåt för Meta AI

Meta har officiellt lanserat Llama 3, en banbrytande uppdatering av deras språkmodell och en av de starkaste konkurrenterna till OpenAI:s GPT och Googles Gemini. Denna modell markerar ett signifikant steg framåt jämfört med sina föregångare genom förbättrad kapacitet och avancerade funktioner.

Kraftfullare än någonsin

Llama 3 är märkbart mer kraftfull än tidigare versioner, en förbättring som attribueras till omfattande träning på en enorm datamängd. Modellen introduceras initialt i två versioner; den ena med 8 miljarder parametrar och den andra med 70 miljarder parametrar. En ytterligare version, med hela 400 miljarder parametrar, är under utveckling och väntas lanseras i framtiden.

Bred tillgänglighet på molnplattformar

För att säkerställa bred tillgänglighet kommer Llama 3 att erbjudas via flera ledande molnplattformar, inklusive AWS, Google Cloud och Databricks. Detta gör det lättare för utvecklare och företag att integrera denna kraftfulla AI i sina system och applikationer.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: