Apple Intelligence med Chat GPT-integration

AI tjänster och verktygApple Intelligence med Chat GPT-integration

Apple Intelligence med Chat GPT-integration

Apple Intelligence introducerar innovativa verktyg för användare att skriva bättre och kommunicera effektivare. Genom att integrera systemomfattande skrivverktyg i IOS 18, Ipad OS 18 och Mac OS Sequoia kan användare nu enkelt skriva om, korrekturläsa och sammanfatta text i appar som Mail, Anteckningar, Pages och tredjepartsappar.

Chat GPT integreras i Apples plattformar

Apple har integrerat Chat GPT i sina senaste operativsystem, vilket ger användarna tillgång till avancerad språk- och bildförståelse utan att behöva byta mellan olika verktyg. Siri utnyttjar även Chat GPT, där användaren måste godkänna innan frågor, dokument eller bilder skickas för bearbetning. Chat GPT är tillgängligt utan kostnad och kräver inget användarkonto, men abonnenter kan ansluta sina konton för att få tillgång till betalfunktioner.

Smarta skrivverktyg med integritetsskydd

Med Apple Intelligence kan användare välja mellan olika versioner av en text och anpassa tonen efter den aktuella målgruppen. Verktygen Proofread och Summarize hjälper till att förbättra grammatik och sammanfatta text på ett överskådligt sätt. Dessutom döljs användarens IP-adresser och förfrågningar lagras inte av Open AI, vilket ger inbyggt integritetsskydd.

Förbättrade notiser och fokusinställningar

Apple Intelligence förbättrar också hanteringen av notiser. Prioriterade notiser visas överst, och sammanfattningar av längre notiser visas direkt på hemskärmen. Den nya fokusinställningen, Reduce Interruptions, hjälper användare att fokusera genom att endast släppa igenom notiser som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Ljudinspelning och transkribering

I appar som Anteckningar och Telefon kan användare nu spela in, transkribera och sammanfatta ljud. Under samtal meddelas deltagarna automatiskt när en inspelning startar, och efter samtalet skapas en sammanfattning för att underlätta minnesanteckningar.

Bildskapande och förbättrad bildsökning

Med Image Playground kan användare skapa bilder utifrån olika stilar som Animation, Illustration och Sketch. Bildsökningen i Bilder förbättras med naturligt språk, vilket gör det enklare att hitta specifika bilder och videoklipp. Verktyget Clean Up hjälper användare att ta bort störande föremål i bakgrunden utan att påverka huvudmotivet.

Siri blir smartare och mer användarvänlig

Siri har nu en djupare integration i systemet tack vare Apple Intelligence, vilket gör den mer naturlig och kontextkänslig. Användare kan nu skriva till Siri och enkelt växla mellan text och röst. Siri har också fått ett nytt utseende med ett sken längs skärmens kanter när den är aktiv.

AI-sekretess och lokal databearbetning

En viktig del av Apple Intelligence är att databearbetning sker lokalt på enheten. För mer komplexa förfrågningar används Private Cloud Compute, som bearbetar data på Apples egna servrar utrustade med Apple-chip. Ingen data sparas eller blir tillgänglig för Apple, vilket säkerställer användarnas integritet.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: