Ett förtydligande om Adobes användarvillkor

AI tjänster och verktygEtt förtydligande om Adobes användarvillkor

Ett förtydligande om Adobes användarvillkor

Nyligen uppdaterades Adobes användarvillkor för att ge mer tydlighet inom några specifika områden. Samtidigt genomfördes att användarna tackar jag till dessa nya villkor för Adobe Creative Cloud och Document Cloud-kunder. Efter uppdateringen har ett antal frågor uppkommit, och det har varit förvirring.

Som vi ser så på Adobes användarvillkor:

Adobe förblir engagerade i transparens, skydd av skaparnas rättigheter och att möjliggöra för våra kunder att utföra sitt bästa arbete.

Vad är nytt i användarvillkoren

Syftet med denna uppdatering var att förtydliga förbättringarna i modereringsprocesser. Med den explosionsartade utvecklingen av generativ AI har Adobe ökat den mänskliga modereringen i granskningsprocesser när användarna laddar upp eget material till Adobes servrar.

Här är en översikt av vad som uppdaterades

För att vara tydliga kräver Adobe en begränsad licens för att få tillgång till innehåll enbart i syfte att driva eller förbättra tjänster och mjukvara samt för att upprätthålla våra villkor och följa lagen, exempelvis för att skydda mot missbrukande innehåll.

När Adobe-applikationer och tjänster kan få tillgång till innehåll

Tillgång behövs för att Adobe-applikationer och tjänster ska kunna utföra de funktioner de är designade för (såsom att öppna och redigera filer för användaren eller skapa miniatyrer eller en förhandsvisning för delning).

Tillgång behövs för att leverera några av de mest innovativa molnbaserade funktioner såsom Photoshop Neural Filters, Liquid Mode eller Remove Background. Läs mer om hur användare kan kontrollera hur deras innehåll kan användas: Adobe Machine Learning FAQ

För innehåll som bearbetas eller lagras på Adobes servrar kan Adobe använda teknologier och andra processer, inklusive eskalering för manuell (mänsklig) granskning, för att granska vissa typer av olagligt innehåll (såsom material med sexuella övergrepp på barn), eller annat missbrukande innehåll eller beteende (till exempel aktivitetsmönster som indikerar spam eller nätfiske).

Adobes fortsatta åtaganden

Adobes åtaganden gentemot deras kunder har inte förändrats.

Adobe tränar inte Firefly Gen AI-modeller på kundinnehåll. Firefly generativa AI-modeller tränas på ett dataset av licensierat innehåll, såsom Adobe Stock. Läs mer här: Adobe Firefly FAQ

Adobe kommer aldrig att ta över äganderätten till en kunds arbete. Adobe värdar innehåll för att möjliggöra för kunder att använda deras applikationer och tjänster. Kunder äger sitt innehåll och Adobe tar inte över någon äganderätt till kunders arbete.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: