iOS 18 använder AI för iPhone-användararnas säkerhet

AI tjänster och verktygiOS 18 använder AI för iPhone-användararnas säkerhet

iOS 18 använder AI för iPhone-användararnas säkerhet

Apple har bekräftat att den kommande iOS 18-uppdateringen kommer att inkludera AI-funktioner som behandlas helt och hållet på enheten. Detta lovar att vara en kraftfull kombination med den nya iPhone 16 som lanseras i höst, vilket kan erbjuda banbrytande funktioner med ökad säkerhet och integritet.

Fullständig AI-bearbetning på enheten

Enligt en rapport från Bloomberg utvecklar Apple sitt eget stora språkmodell (LLM) för att driva generativa AI-funktioner direkt på iPhone 16-serien. Detta tillvägagångssätt kan vara särskilt fördelaktigt när det gäller användarnas integritet eftersom all data bearbetas på enheten utan att skicka information till molnet.

Förbättrade funktioner och prestanda

Den nya generationens A18 Pro-chip i iPhone 16 Pro-modeller kommer att ha en större die-storlek för att öka prestandan för artificiell intelligens. Detta innebär att användare av iPhone 16 kommer att ha tillgång till mer avancerade AI-funktioner, medan äldre enheter kanske bara kan använda grundläggande funktioner från iOS 18.

Apple satsar på integritet

Apple har länge differentierat sig med fokus på integritet och säkerhet. Företagets reklamkampanjer understryker ofta integritet som en central del av deras produkterbjudanden. Genom att framhäva bearbetning direkt på enheten, positionerar sig Apple starkt mot sina konkurrenter, särskilt mot Googles Android som är känd för att vara mer datadriven.

Framtiden för Apple AI

Med införandet av de nya iPad Pro-modellerna med M4-chipet, vilka förutspås bli de första verkligt AI-drivna enheterna från Apple, markerar företaget en tydlig väg framåt för sina AI-strategier. Dessa enheter förväntas dra full nytta av AI-programvara och tjänster som kommer som en del av iPadOS 18 senare under året.

Samarbete och framtida planer

Diskussioner pågår med OpenAI och möjligen Google om att integrera deras chatbot-teknik i iOS 18, vilket kan ge ytterligare funktioner och kapaciteter. Apple överväger dock noggrant sina partnerskap för att bibehålla kontroll över dataskyddet.

Apples AI i framtiden

Den stora frågan är huruvida iPhone-användarna kommer att dra nytta av dessa AI-funktioner, men Apple planerar att integrera AI djupt i iPhone-operativsystemet för en mer sömlös och säker användarupplevelse. Strategin inkluderar att använda Apple’s egen Ajax stora språkmodell för att behandla data på enheten, vilket försäkrar både integritet och snabbhet i respons.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: