Märkning av AI-innehåll på Facebook och Instagram

AI tjänster och verktygMärkning av AI-innehåll på Facebook och Instagram

Märkning av AI-innehåll på Facebook och Instagram

Meta har meddelat att AI-genererat innehåll på sociala medier-plattformarna Facebook och Instagram kommer att börja märkas upp från och med maj. Detta steg tas i syfte att göra användare och myndigheter medvetna om riskerna med digitalt skapade bilder och videoklipp, såsom deepfakes, som kan framstå som autentiska.

Företaget har klargjort att det inte längre kommer att ta bort manipulerade bilder och ljud som inte bryter mot deras regler, för att inte inskränka på yttrandefriheten. Istället kommer Meta att inrikta sig på att märka och ge kontext till det AI-genererade materialet, i ett försök att balansera yttrandefriheten med behovet av att skydda användare från vilseledande innehåll.

Syftet med märkning av AI-innehåll

Initiativet att märka AI-genererat innehåll är ett svar på den växande oro som omger användningen av avancerad teknik för att skapa innehåll som kan vilseleda eller manipulera tittare. Genom att tydligt identifiera innehåll som skapats eller manipulerats av AI, strävar Meta efter att ge användare den information de behöver för att bättre förstå och tolka vad de ser och hör på plattformarna.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: