AI-bedrägeri med deepfake riktat mot Lastpass-anställd

CybersäkerhetAI-bedrägeri med deepfake riktat mot Lastpass-anställd

AI-bedrägeri med deepfake riktat mot Lastpass-anställd

En anställd på Lastpass, ett företag som utvecklar lösenordshanterare, utsattes nyligen för ett bedrägeriförsök där bedragare använde deepfake-teknologi för att imitera företagets VD, Karim Toubba. De förfalskade Toubbas röst i samtal och meddelanden för att övertyga medarbetaren om deras äkthet.

Identifiering av bedrägeriet

Trots den sofistikerade tekniken bakom röstimitationen lyckades medarbetaren avslöja bedrägeriet. Insikten kom när kommunikationen inte skedde genom de officiella kanalerna, vilket väckte misstankar.

Varning från Lastpass

Lastpass har gått ut med en varning om att deepfake-bedrägerier kan bli allt vanligare. Företaget understryker att tekniken inte enbart används av statliga aktörer utan även i mer vardagliga bedrägerier. Denna händelse lyfter fram behovet av ökad medvetenhet och säkerhetsåtgärder mot liknande hot.

Ökad risk med AI-utveckling

Enligt Lastpass kan den snabba utvecklingen inom AI bidra till att göra bedrägeritekniker ännu mer övertygande, vilket ökar risken för framgångsrika nätfiskeattacker.

Tidigare incidenter och åtgärder

Detta är inte första gången cyberbedragare har riktat in sig på Lastpass. Tidigare har en grupp skapat en falsk version av Lastpass-appen i App Store för att stjäla användares lösenord och privat information. Som svar på den senaste deepfake-incidenten har Lastpass börjat samarbeta med cybersäkerhetsbolag och partners för att förbättra skyddet och förhindra framtida attacker.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: