AI har en oroväckande hög vattenförbrukning

HållbarhetAI har en oroväckande hög vattenförbrukning
ai vattenförbrukning

AI har en oroväckande hög vattenförbrukning

I takt med att efterfrågan på artificiell intelligens (AI) såsom ChatGPT skjuter i höjden, förblir den resurskrävande verkligheten ofta dold. Utvecklad i samarbete mellan OpenAI och Microsoft, har ChatGPT och liknande AI-system lett till en häpnadsväckande ökning på 34% av Microsofts vattenförbrukning. Detta har väckt oro bland invånarna i West Des Moines, Iowa, som fruktar att deras vattentillgång kan påverkas av de enorma datacentren i deras närhet.

Iowas Bidrag till Teknikvärlden

Få känner till att den stillsamma delstaten Iowa varit grogrund för OpenAIs mest avancerade språkmodell, GPT-4. En Microsoft-chef avslöjade nyligen att GPT-4 skapades ”bredvid majsfält väster om Des Moines”. Denna uppenbarelse lyfter fram den förbluffande mängden resurser som krävs för teknikens utveckling, särskilt de avancerade systemens kylmekanismer som förbrukar betydande mängder vatten.

AI:s Energi- och Vattenekvation

Att hålla dessa datorcentraler svala är ingen liten bedrift. Det innebär mer än bara elektricitet. Stora mängder vatten cirkuleras genom kyltorn, särskilt under sommarmånaderna, för att hantera den genererade värmen. Microsofts senaste miljörapport avslöjar att deras vattenförbrukning sköt i höjden till nästan 1,7 miljarder gallon under loppet av ett år, en ökning som experter direkt kopplar till deras AI-satsningar.

Forskningen Bakom Siffrorna

Forskaren Shaolei Ren vid University of California, Riverside, betonar att majoriteten av denna ökning i vattenanvändning är kopplad till AI. Han uppskattar att en interaktion med ChatGPT förbrukar nästan lika mycket vatten som en 50 cl vattenflaska. Denna uppskattning inkluderar även den indirekta vattenförbrukningen som företagen normalt inte mäter. Rens kommande artikel syftar till att belysa denna ofta förbisedda aspekt av AI-utvecklingen.

Googles Törst efter AI

Inte bara Microsoft, även Google har rapporterat en ökning av vattenförbrukningen med 20%, starkt drivet av deras egna AI-projekt. Intressant nog har ökningen varierat mellan olika platser, med områden som Council Bluffs i Iowa som upplevt en betydligt högre vattenförbrukning vid Googles datacenter.

Företagens Engagemang för Hållbarhet

Som svar på dessa oroande uppgifter har Microsoft och OpenAI förbundit sig att förbättra effektiviteten och minska sitt koldioxidavtryck. Båda företagen uppger att de investerar i forskning för att göra deras stora system mer hållbara och uppnå sitt mål att bli koldioxidnegativa och vattenpositiva till 2030.

Lokalperspektivet: West Des Moines

Staden West Des Moines är väl bekant med Microsofts datacenter, som varit en del av den lokala infrastrukturen i över ett decennium. Även om företaget bidragit avsevärt till den lokala ekonomin, har deras intensiva vattenanvändning lett till att det lokala vattenverket insisterar på att framtida projekt måste implementera teknik för att minska toppförbrukningen av vatten. Microsoft har bekräftat sitt aktiva samarbete med lokala tjänstemän för att ta itu med dessa problem.

Miljöpåverkan: Mer än Bara Byte och Pixlar

Medan fokuset ofta ligger på AI:s beräkningsaspekter, kan dess miljöavtryck inte längre ignoreras. I takt med att denna teknologi fortsätter att revolutionera vår värld, kommer förståelsen och minskningen av dess påverkan på naturresurser att vara avgörande för hållbara framsteg.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: