AI utveckling bromsar avvecklingen av kolkraft i USA

HållbarhetAI utveckling bromsar avvecklingen av kolkraft i USA

AI utveckling bromsar avvecklingen av kolkraft i USA

USA har beslutat att sakta ner avvecklingen av sin kolkraft på grund av oro över elnätets tillförlitlighet och den förväntade ökningen av elförbrukningen i samband med utvecklingen och användningen av AI, rapporterar Financial Times.

Minskad avveckling av kolkraft

Ungefär 54 gigawatt, vilket motsvarar cirka 4 procent av USAtotala elkapacitet, är nu planerat att avvecklas vid slutet av decenniet. Detta är en nedjustering på 40 procent jämfört med förra året enligt S&P Global Commodity Insights.

Utmaningar att ersätta fossila bränslen

Joe Craft, verkställande direktör för Alliant Resource Partners, en av de största kolproducenterna i USA, säger till Financial Times:

”Du kan inte ersätta de fossila kraftverken tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan. För att vara en pionjär inom AI måste vi omfamna att behålla det vi har.”

Målet om en kolfri energisektor

Vita huset har satt som mål att ha en energisektor fri från kolföroreningar till 2035. Under 2023 utgjorde kolkraftverk 16 procent av landets energisektor, en minskning från 40 procent under 2014.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: