Hur mycket energi slukar ChatGPT? Det är skrämmande siffror tyvärr.

HållbarhetHur mycket energi slukar ChatGPT? Det är skrämmande siffror tyvärr.

Hur mycket energi slukar ChatGPT? Det är skrämmande siffror tyvärr.

OpenAI:s ChatGPT har blivit en revolution inom AI-teknologi, men dess elförbrukning är katastrofal. Enligt en rapport från The New Yorker använder ChatGPT över en halv miljon kilowattimmar elektricitet dagligen. Detta står i skarp kontrast till den genomsnittliga amerikanska hushållets förbrukning, som ligger på cirka 29 kilowattimmar per dag.

AI:s hunger efter energi

Den snabba tillväxten av AI-teknologi innebär en enorm energianvändning. ChatGPT ensamt använder mer än 17 000 gånger den mängd elektricitet som en genomsnittlig amerikansk hushåll gör på en dag. Och om teknologin blir ännu mer integrerad i våra digitala tjänster kan elförbrukningen skjuta i höjden ytterligare. Alex de Vries, en dataforskare förutspår att om Google skulle införliva generativ AI-teknik i varje sökning, skulle detta kräva omkring 29 miljarder kilowattimmar årligen, vilket överstiger årsförbrukningen i länder som Kenya, Guatemala och Kroatien.

Utmaningen med att mäta AI:s energiförbrukning

Trots dess enorma energiförbrukning är det svårt att exakt uppskatta hur mycket elektricitet AI-sektorn totalt sett konsumerar. Det finns en betydande variation i hur stora AI-modeller opererar, och stora teknikföretag har inte varit särskilt transparenta med sin energianvändning. De Vries ger dock en grov uppskattning i sin forskning, baserat på siffror från Nvidia, och förutspår att AI-sektorn kan komma att förbruka mellan 85 till 134 terawattimmar årligen fram till 2027. Detta skulle motsvara nästan en halv procent av den globala elektricitetsförbrukningen.

Framtiden för AI och Energiförbrukning

Samtidigt som AI fortsätter att forma vår framtid, blir det allt viktigare att överväga och adressera teknologins energibehov. Med AI:s potentiella elförbrukning kan den jämföras med några av världens mest energikrävande företag, vilket understryker behovet av mer energieffektiva lösningar inom sektorn.

Comments:

  • Kent Lundgren

    134 TWh per år – ung samma mängd el som förbrukas i Sverige per år…

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: