Kommer AI att orsaka nästa stora energikris?

HållbarhetKommer AI att orsaka nästa stora energikris?

Kommer AI att orsaka nästa stora energikris?

Världens datacenter förbrukar alltmer el, och enligt Internationella energiorganet (IEA) kommer datacenter globalt att förbruka dubbelt så mycket el år 2026 jämfört med 2022. Denna ökade förbrukning drivs främst av behovet att processa AI, särskilt generativ AI som skapar innehåll som text, bilder, video och musik.

Generativ AI och dess energikrav

Generativ AI, som används i chatbotar och andra AI-tjänster, kräver enorma mängder energi. När användare ber en chatbot om recept eller söker information, krävs mycket mer databehandling jämfört med vanliga sökverktyg t.ex när du gör en sökning på Google. Denna energiintensiva process börjar redan vid träningen av AI-modellerna, där de stora mängderna data som behövs för att AI ska kunna ”tänka” kräver omfattande databehandling. Oftast körs de idag på grafikkort som kräver högt energibehov. Om ni undrar varför elräkning höjs hemma när ungarna spelar på bra gamingdatorer…multiplicera det oerhört antal grafikort för AI användning, så förstår ni mängden energi som krävs.

Samhällsrisker

AI-teknikens energislukande natur riskerar att höja energikostnaderna för alla, då efterfrågan på el ökar och priserna stiger. Hushåll och företag kan behöva betala mer för sin el, vilket kan leda till ökade levnadskostnader och påverka den ekonomiska stabiliteten i världen och Sverige.

Den snabbt ökande elförbrukningen från datacenter kan belasta Sveriges elnät och skapa flaskhalsar, särskilt under tider av hög efterfrågan. Detta kan leda till fler strömavbrott och försämrad tillförlitlighet i elförsörjningen, vilket påverkar både privatpersoner och företag. Även om Sverige satsar på fossilfri el, innebär den ökade energiförbrukningen från AI-datacenter ett större tryck på att snabbt öka produktionen av grön energi. Om produktionen inte hinner med kan det leda till att Sverige tvingas använda mer fossil energi, vilket skulle försvåra uppfyllandet av klimatmålen.

Klimatmål och energisnål AI

Flera stora teknikföretag har satt upp klimatmål om nollutsläpp till 2030, vilket blir en utmaning i ljuset av AI-utvecklingens energikrav. Detta har lett till ett ökat fokus på att försörja datacenter med fossilfri el. Google har nyligen investerat 1,1 miljarder dollar i ett AI-datacenter i Finland, lockade av landets tillgång till grön el, främst vindkraft. Microsoft har å sin sida satsat 3,2 miljarder dollar på att utöka sina datacenter i Sverige, med betoning på landets lämplighet ur energisynpunkt.

Vad är utmaningarna och ev. lösningar?

Trots dessa satsningar blir fossilfri el en bristvara, då produktionen inte hinner med den ökande efterfrågan. För att AI inte ska bidra till energiförsörjningens flaskhalsar krävs en hel del åtgärder:

– Utveckla energieffektiva AI-modeller
– Utveckling av AI specifik hårdvara
– Utbildning och medvetenhet
– Förbättra datacenters-effektivitet
– Energihantering och lagring
– Distribuerad databehandling
– Incitament och lagstiftning


Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: