AI-manipulerade bilder i Netflix-dokumentär väcker etiska frågor

Juridisk AIAI-manipulerade bilder i Netflix-dokumentär väcker etiska frågor

AI-manipulerade bilder i Netflix-dokumentär väcker etiska frågor

Netflix har anklagats för att använda AI-manipulerade bilder i true crime-dokumentären ”What Jennifer Did”, enligt en rapport från Futurism. Flera bilder uppvisar tydliga tecken på AI-manipulering, såsom deformeringar av händer och andra märkliga artefakter. Om dessa uppgifter stämmer väcks allvarliga frågor om användningen av sådana bilder i dokumentärfilmer, särskilt eftersom den avbildade personen, Jennifer Pan, för närvarande sitter i fängelse i väntan på en ny rättegång.

Tydliga tecken på manipulation

I ett av de mest anmärkningsvärda exemplen är Pans vänstra hand kraftigt deformerad, och ett annat foto visar ett märkligt glapp i hennes kind. Netflix har ännu inte kommenterat rapporten, men bilderna uppvisar klara tecken på manipulation och var aldrig utmärkta som AI-genererade.

Netflix

Potentiella fördomar och rättegångspåverkan

Det finns spekulationer om att AI:n kan ha genererat bilderna baserat på verkliga foton av Pan, som PetaPixel föreslagit. Resultatet kan dock tolkas som fördomsfullt och presentera fallet på ett vinklat sätt istället för att opartiskt presentera fakta.

Rättsliga och regulatoriska frågor

En kanadensisk appellationsdomstol har beordrat en ny rättegång för Pan eftersom domaren i det ursprungliga målet inte presenterade tillräckligt med alternativ för juryn, rapporterade CBC.

Reglering av AI-användning

Regulatorer i USA, Europa och andra delar av världen har infört lagar om användning av AI, men det verkar än så länge inte finnas några specifika lagar som styr användningen av AI-bilder eller video i dokumentärer eller annat innehåll.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: