Nya EU AI lagstiftningen klubbades igenom – det här gäller

Juridisk AINya EU AI lagstiftningen klubbades igenom – det här gäller

Nya EU AI lagstiftningen klubbades igenom – det här gäller

Nästa månad träder Europas banbrytande regler för artificiell intelligens i kraft, efter att EU-länderna på tisdagen den 21 maj godkände en politisk överenskommelse som nåddes i december. Denna lagstiftning kan bli en global standard för en teknik som används både i affärslivet och i vardagen.

EU:s omfattande AI-lagstiftning

EU:s AI-lag är mer omfattande än USA:s mjukare frivilliga efterlevnadsstrategi, medan Kinas strategi syftar till att upprätthålla social stabilitet och statlig kontroll. Beslutet i EU:s medlemsländer kom två månader efter att EU-parlamentet stödde den AI-lagstiftning som Europeiska kommissionen utarbetade 2021, efter att ha gjort flera viktiga förändringar.

Kraftiga böter för AI-överträdelser

Användningen av AI-teknik kan medföra strikta konsekvenser för de som bryter mot regler och bestämmelser. Beroende på typen av överträdelse kan företag drabbas av böter som sträcker sig från 7,5 miljoner euro (ca 87 miljoner SEK) eller 1,5% av omsättningen, upp till 406 miljoner SEK eller 7% av den globala omsättningen.

Växande oro för AI

Oro över AI:s bidrag till desinformation, falska nyheter och skyddad material har ökat globalt de senaste månaderna, i takt med den växande populariteten för generativa AI-system som Microsoft-stödda OpenAI:s ChatGPT och Googles chatbot Gemini.

Betoning på förtroende och transparens

”Denna banbrytande lag, den första i sitt slag i världen, adresserar en global teknologisk utmaning som också skapar möjligheter för våra samhällen och ekonomier,” sa Belgiens digitaliseringsminister Mathieu Michel i ett uttalande. ”Med AI-lagen betonar Europa vikten av förtroende, transparens och ansvarstagande när man hanterar ny teknik samtidigt som man säkerställer att denna snabbt föränderliga teknik kan blomstra och främja europeisk innovation.”

Strikta krav på AI-system

AI-lagen inför strikta krav på transparens för högrisk-AI-system, medan sådana krav för generella AI-modeller kommer att vara lättare. Den begränsar myndigheters användning av realtids biometrisk övervakning på offentliga platser till fall av vissa brott, förebyggande av terroristattacker och sökningar efter personer misstänkta för de mest allvarliga brotten.

Global påverkan

Den nya lagstiftningen kommer att ha påverkan utanför den 27 länder stora unionen, enligt Patrick van Eecke på advokatbyrån Cooley. ”Lagen kommer att ha global räckvidd. Företag utanför EU som använder EU-kunddata i sina AI-plattformar måste följa reglerna. Andra länder och regioner kommer sannolikt att använda AI-lagen som en mall, precis som de gjorde med GDPR,” sa han och syftade på EU:s integritetsregler.

Tidplan för implementering

Den nya lagstiftningen börjar gälla 2026, men förbuden mot användning av artificiell intelligens i social poängsättning, förutsägande polisarbete och otargeterad skrapning av ansiktsbilder från internet eller CCTV-bilder träder i kraft om sex månader efter att de nya reglerna trätt i kraft. Kraven för generella AI-modeller börjar gälla efter 12 månader och regler för AI-system integrerade i reglerade produkter efter 36 månader.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: