Stal precis Stability bilder från Midjourney? Storbråk mellan företagen.

Juridisk AIStal precis Stability bilder från Midjourney? Storbråk mellan företagen.

Stal precis Stability bilder från Midjourney? Storbråk mellan företagen.

I ett oväntat drag har Midjourney, en framstående aktör inom Generative AI, beslutat att permanent bannlysa alla anställda från sin konkurrent Stability AI. Denna åtgärd följer efter upptäckten av vad som beskrivs som ”botnät-liknande” aktiviteter, vilka man misstänker utförts av en Stability AI-anställd. Dessa aktiviteter inbegrep massinsamling av prompt- och bildpar från Midjourneys tjänster, vilket är kritiska komponenter för att utveckla och förbättra AI-modeller som genererar bilder baserade på textbeskrivningar. Detta tillvägagångssätt, som kan ses som ett försök att omgåndligt förbättra konkurrentens teknik på Midjourneys bekostnad, har lett till en markant eskalering av spänningar mellan de två företagen.

Öppen data blir sårbar för den här typen av attacker

Prompt- och bildpar spelar en central roll i utvecklingen av AI-baserade bildgenereringstekniker. Genom att använda dessa par kan företag träna sina AI-modeller att förstå och förbättra hur de skapar visuellt innehåll från textinstruktioner. Midjourney har haft en funktion som möjliggör både åtkomst av bild och prompt som är publik vilket gör att de blir sårbara.

Midjourneys beslut att agera mot Stability AI belyser den djupa vikten av dessa data samt de potentiella riskerna och konsekvenserna av att sådan information hamnar i händerna på direkt konkurrerande företag. Denna händelse pekar på en växande oro inom AI-industrin över datasäkerhet och etiken kring insamling av träningsdata.

Midjourneys vidtog snabbt åtgärder

Som en reaktion på den upptäckta aktiviteten har Midjourney snabbt implementerat en ny policy: Företag som anses skadliga för deras tjänst genom automatiserade processer eller orsakar tjänstens nedstängning, kommer att se sina anställda bannlysta. Denna åtgärd markerar en strikt ståndpunkt mot dataskrapning och sätter en tydlig varning till andra aktörer inom tekniksektorn om att respektera andras data och tjänster. Det illustrerar även de utmaningar som företag står inför när de navigerar i balansen mellan innovation och integritet i en alltmer datadriven värld.

Ironin i hela händelsen

Denna konflikt har väckt diskussioner om ironin i att Midjourney, vilket självt byggt upp sin teknologi genom att i omfattande grad använda data skrapad från internet, som nu fördömer denna händelse. Kommentarer från industriföljare och kritiker pekar på de komplexa etiska frågeställningarna inom AI-utveckling, där linjerna mellan innovation, integritet och etiskt beteende ofta kan bli suddiga. Denna situation understryker en bredare debatt inom teknikvärlden om ansvarsfull dataanvändning och respekten för skapares rättigheter.

Stabilitys försvar

I svar på anklagelserna har Stability AI:s VD, Emad Mostaque, uttryckt att de undersöker situationen och hävdar att deras intentioner aldrig varit att skada eller olovligt utnyttja Midjourneys data. Han betonar att den ifrågasatta aktiviteten var avsedd för ett personligt projekt och förnekar att någon bildskrapning har ägt rum.

Upphovsrätter blandas och det blir än mer gråzon?

Man stjäl data av varandra som är stulen från de som har upphovsrätt. Det finns ett annat exempel som kanske inte är så belyst än men som vi tror man snart kommer att se. Adobe Firefly som ska ha baserats på de uppladdningar som deras användare ha gjorts. Adobe Firefly är bara tränad på den datan och man försöker vända ryggen fri rent rättsligt. Vi provade att ladda upp upphovsrättsmaterial till Adobe Firefly och även metadatan om det. Det gick igenom utan problem vilket kan ställa en hel del frågor runt hur säker tjänsten verkligen är.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: