Så påverkas trafiken från sökmotorer av AI

MarknadsföringSå påverkas trafiken från sökmotorer av AI
seo med ai

Så påverkas trafiken från sökmotorer av AI

Enligt en färsk prognos från Gartner, Inc., står traditionella sökmotorer inför en markant minskning på 25% i sökvolymen till 2026. Detta beror på en ökad användning av AI-chatbotar och andra virtuella agenter. Denna utveckling presenterar nya utmaningar och möjligheter för teknikmarknadsförare.

Vikten av andra marknadsföringskanaler

AI-chatbotar och generativa AI (GenAI)-lösningar omdefinierar hur information söks och konsumeras. Alan Antin, Vice President Analyst på Gartner, understryker vikten av att ompröva strategier för marknadskanaler då GenAI blir allt mer integrerat i företagens alla aspekter. Dessa AI-driven lösningar ersätter traditionella sökningar, vilket kräver en ny taktik för att nå ut till målgruppen.

Kvalitetsinnehåll är still nr 1

I takt med att GenAI sänker kostnaderna för innehållsproduktion, förändras även spelreglerna för sökmotoroptimering (SEO). Det blir allt viktigare att producera innehåll av hög kvalitet som är autentiskt och användbart för läsaren. Sökmotorernas algoritmer kommer att prioritera innehållskvalitet för att balansera det växande utbudet av AI-genererat material. Vidare betonas vikten av att autentisera högvärdigt innehåll genom vattenmärkning och andra metoder, något som även stöds av globala regleringar. AI trenden har skapat en inflation av information pga enkelheten att skapa men den tar bara information som redan finns, vilket ger oslagbar möjlighet till de som är duktiga på att skapa unikt innehåll att få bättre effekt på många marknadsplattformar pga av differentieringen.

Så ska du tänka

Företag måste anpassa sig genom att skapa unikt och värdefullt innehåll för sina kunder, med fokus på expertis, erfarenhet, auktoritet och trovärdighet. Innehållsproduktion som passar och engagerar målgrupper kommer vara viktigare och viktigare. Med hjälp av AI så blir det även lättare att analysera data målgruppsdata, trenddata och anpassa budskap i olika AI tjänster.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: