AI-botarnas dolda inflytande över demokratin

Samhälle och politikAI-botarnas dolda inflytande över demokratin

AI-botarnas dolda inflytande över demokratin

I takt med att teknologin utvecklas blir det allt svårare att spåra och bekämpa de AI-genererade botarna som sprider desinformation online. Dessa botar har blivit betydligt mer avancerade och svårupptäckta, vilket utgör ett växande hot mot demokratiska processer. I den stundande EU-valrörelsen lyfter experter särskilt fram fenomenet ”spamouflage”, där botar koordinerat sprider falska nyheter och påverkar den offentliga debatten.

Kanada och Kina i fokus

En nyligen genomförd kampanj i Kanada, där dussintals politiker utsattes för desinformationsattacker, har kopplats till ett nätverk av botar med ursprung i Kina. Dessa incidenter belyser den konkreta risken som botar utgör för politiska val och opinionsskapande, inte bara i Kanada utan globalt.

Sverige inte förskonat

I Sverige, där en stor del av befolkningen är aktiv på sociala medier, varnar Matteo Magnani, docent i datavetenskap vid Uppsala universitet, för att botar utgör en konkret risk inför politiska val. Hans forskning fokuserar på hur information sprids på sociala medier och hur detta kan påverka individuella åsikter och samhällsfrågor.

Utmaningen med att identifiera botar

Att uppskatta antalet botar på olika plattformar är enligt Magnani i dag nästintill omöjligt. Botarna kan vara inaktiva under långa perioder för att sedan aktiveras vid strategiska tillfällen, som under valrörelser, vilket försvårar upptäckten av dem.

Metas insatser mot falska konton

Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, rapporterar att cirka 4 procent av Facebooks användarkonton är falska, och bolaget har under det senaste året raderat 2,5 miljoner sådana konton. Janne Elvelid, Metas policychef i Sverige och Finland, understryker dock att majoriteten av dessa falska konton skapas av finansiella skäl snarare än politiska.

Forskningsutmaningar

Forskningsinstitut som FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har upplevt att det blivit allt svårare att genomföra studier om botar på grund av begränsad tillgång till data från sociala medieplattformar. Detta begränsar möjligheten att förstå och motverka desinformationskampanjer.

Framtiden för demokratin

Detta växande hot kräver en ökad medvetenhet och insatser från både plattformarna och lagstiftare för att skydda den demokratiska processen från desinformation och manipulering. Med EU-valet framför ögonen är det av yttersta vikt att vidta åtgärder som kan förhindra botarnas inflytande över valresultatet.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: