AI påverkar brittiska översättares arbetsmarknad

Samhälle och politikAI påverkar brittiska översättares arbetsmarknad

AI påverkar brittiska översättares arbetsmarknad

En nyligen genomförd undersökning av Society of Authors, Storbritanniens största fackförbund för författare, översättare och illustratörer, visar att generativ AI påverkar översättningsbranschen avsevärt. Av de cirka 800 medlemmarna som deltog i enkäten, rapporterade mer än fyra av tio att de upplevt en minskning i inkomst till följd av AI:s framväxt.

Adaptation och integration av AI

Trots de negativa konsekvenserna finns det också de som anpassar sig till den nya tekniken. En tredjedel (37 procent) av de svarande har använt generativ AI för att stödja sitt översättningsarbete. Intressant nog uppger åtta procent att deras förlag har bett dem använda AI-verktyg i översättningsprocessen.

Framtiden för litterära översättningar

Trots AI:s framfart tror många att mer komplexa texter, som kräver djupare språklig bearbetning, fortfarande kommer att behöva mänskliga översättare. Nichola Smalley, som översätter från svenska till engelska, menar att översättare av genre som krim och romance, som nu ser en minskning i uppdrag, kanske behöver rikta in sig på mer komplex litteratur. Detta kan i framtiden leda till ökad konkurrens bland översättare som specialiserar sig på dessa texttyper.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: