EU-kommissionen har snart ett dedikerat AI kontor med 100 anställda.

Samhälle och politikEU-kommissionen har snart ett dedikerat AI kontor med 100 anställda.

EU-kommissionen har snart ett dedikerat AI kontor med 100 anställda.

EU-kommissionens initiativ att skapa ett AI-kontor signalerar en epokgörande rörelse mot att samla och fördjupa expertis inom artificiell intelligens över hela unionen. Detta kraftfulla steg understryker EU:s engagemang för att leda vägen i global AI-innovation, med ett särskilt fokus på implementeringen en AI-lag (AI Act). Denna lag är avsedd att främja användningen av generell AI, samtidigt som man säkerställer att utvecklingen och användningen av AI-teknologi är förtroendeingivande och skyddar mot potentiella risker. Genom att etablera sig som expertcentrum inom Europeiska kommissionen, tjänar AI-kontoret som ryggraden i ett enhetligt europeiskt AI-ramverk.

AI lagen ska främja en säker användning
Med införandet av AI-lagen, den första i sitt slag globalt, sätter EU en ambitiös standard för hur AI bör regleras för att skydda människors hälsa, säkerhet och grundläggande friheter. Lagen erbjuder rättslig klarhet för företag inom de 27 medlemsstaterna och förstärker EU unionens ambitioner att främja en säker användning av AI. AI-kontorets roll i detta sammanhang är viktig, det är tänkt att fungera som en central figur i implementeringen av lagen, genom att bistå styrorgan i medlemsstaterna och säkerställa efterlevnaden av regler för generell AI-användning.

Strategiskt Stöd för Enhetlig AI-Tillämpning och Globalt Ledarskap
AI-kontorets strategiska betydelse sträcker sig bortom gränserna för EU. Genom att främja ett innovativt ekosystem för pålitlig AI, strävar kontoret efter att EU ska bli en global referenspunkt för AI. Detta omfattar allt från implementering av AI-lagen, stöd till medlemsstaternas styrorgan, till att uppmuntra internationella samarbeten. Det faktum att EU tar en aktiv roll i skapandet av en global strategi för AI, understryker dess ambition att leda diskussionen kring etisk och ansvarsfull AI-utveckling i världen..

Initiativet av GenAI4EU
Genom lanseringen av GenAI4EU-initiativet i januari 2024, visar EU sitt engagemang för att stödja startups och SME:s i utvecklingen av AI-teknik som är i linje med unionens värderingar och regelverk. AI-kontorets uppgifter är mångsidiga och innefattar att bidra till den sammanhängande tillämpningen av AI-lagen över medlemsstaterna, utveckla verktyg och metodologier för bedömning av AI-modeller, samt att främja utvecklingen och användningen av pålitlig AI. Dessa insatser är avgörande för att säkerställa att EU inte bara håller sig i framkant av AI-teknik utan också leder vägen för en etisk och samhällsnyttig AI-utveckling.

Läs mer på EU kommisionen – här

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: