Fler använder AI bilder vid antagning till konsthögskolor

Samhälle och politikFler använder AI bilder vid antagning till konsthögskolor

Fler använder AI bilder vid antagning till konsthögskolor

Flertalet konstnärliga utbildningar i Sverige rapporterar en ökning av antagningsprover som skapas med hjälp av artificiell intelligens. Denna utveckling har lett till att institutioner som Konstfack i Stockholm nu formulerar specifika regler för användningen av AI i sina antagningsprocesser. För första gången har skolan infört riktlinjer som ska reglera hur AI kan användas av sökande till olika utbildningar.

Trots den nya trenden står vissa skolor, som HDK Valand i Göteborg, utan fastställda riktlinjer för AI. Stefan Jensen, studierektor vid HDK Valand, uppger att de inte har några specifika regler för användandet av AI-teknik i antagningsproverna för deras fotoutbildning. Denna brist på policy kan leda till olikheter i hur ansökningar bedöms över olika institutioner och utbildningar.

Debatten kring AI:s roll i konstvärlden växer i takt med teknikens framsteg. Frågor kring originalitet och skapande ställs i nytt ljus när maskiner börjar spela en allt större roll i konstnärliga processer. Dessa frågor kommer sannolikt att bli än mer framträdande i takt med att fler utbildningsinstitutioner tar ställning till AI:s plats i konsten.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: