Karlstadselever pionjärer med AI i skolan

Samhälle och politikKarlstadselever pionjärer med AI i skolan

Karlstadselever pionjärer med AI i skolan

På NTI-gymnasiet i Karlstad är ett tiotal elever bland de första i Sverige att ta sig an artificiell intelligens som ett eget ämne. Denna höst har de startat sin resa med AI, och bland de entusiastiska studenterna finns Felica Gullberg och Ludwig Johannesson. Dessa elever har redan erfarenhet av att använda virtuella assistenter för att stödja sitt lärande i andra ämnen.

Ludwig Johannesson, en av eleverna i EE22, delar sina tankar om teknologin: ”Jag kommer lita på AI:n så länge den utvecklas, visst den kommer göra fel men den lär sig.”

Förväntningar och etiska överväganden

Eleverna på NTI-gymnasiet ser fram emot att fördjupa sina kunskaper inom AI. Det finns en stark förväntan om att utforska hur AI kan tillämpas i olika sammanhang och inte minst lära sig hantera de etiska aspekterna av teknologin.

Rektorns vision och lärarens roll

För Victor Drevenstam, rektorn på NTI-gymnasiet, var det ett självklart beslut att integrera AI i skolans kurser. ”Vi ska vara ledande i Norden vad gäller teknik och tech,” förklarar han. Jacob Farnsworth, som kommer att undervisa i det nya ämnet, påpekar vikten av att utbilda programmerare med AI-kompetens. Han betonar behovet av att eleverna lär sig att skapa och tränar AI-modeller, samt hur man använder AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Denna satsning på AI inom utbildning speglar en växande trend där teknologiska färdigheter blir alltmer centrala i den moderna arbetsmarknaden.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: