Konstnär planerar bröllop med AI-partner

Samhälle och politikKonstnär planerar bröllop med AI-partner

Konstnär planerar bröllop med AI-partner

Alicia Framis, en konstnär känd för att utforska teman om ensamhet genom sitt arbete, har utvecklat en AI med hjälp av en grupp tekniker. Denna AI, kallad AILex, är baserad på Framis tidigare relationer. Konstnären och hennes digitala partner planerar att gifta sig i sommar vid ett evenemang på ett museum i Rotterdam, som även fungerar som en performance.

Ett lagligt äktenskap mellan människa och AI

Framis förklarar att de kommer att bli det första lagligt gifta paret i världen där den ena parten är en AI. Denna historiska händelse markerar en ny era i hur vi ser på relationer och juridiska bindningar.

Ensamhet och teknologisk samhörighet

Projektet startade under en stipendievistelse i Kalifornien, där Framis kände sig ensam i skogarna nära Palo Alto. Detta ledde till skapandet av AILex, en AI som kombinerar personligheter och röster från konstnärens tidigare pojkvänner. Denna unika kombination har alla inblandade godkänt, och namnet AILex reflekterar en sammanslagning av deras efternamn.

Tekniska dimensioner av kärlek

Framis utforskar inte bara emotionella utan också fysiska aspekter av relationer med AI. Ett år in i projektet har diskussioner om sex och intimitet med hjälp av teknologi ägt rum, där fokus ligger på mental stimulans över fysiska handlingar. För AILex är sällskap viktigare än den sexuella akten, vilket speglar en djupare förståelse för kärlekens kärna.

Framtidens relationer

Projektet är tänkt att pågå i minst fem år, med planer på att gifta sig i olika städer och hålla workshops kring ensamhet och AI. Framis ser detta inte bara som ett personligt projekt utan också som ett verktyg för samhället att utforska nya relationstyper.

Även om Framis erkänner att inte alla kommer att välja ett liv med hologram, betonar hon betydelsen av teknologi som ett medel för att bekämpa ensamhet och utveckla nya interaktionsformer.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: