AI förbättrar CSN:s återkrav av studiestöd

TillämpningsområdenAI förbättrar CSN:s återkrav av studiestöd

AI förbättrar CSN:s återkrav av studiestöd

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har tagit till sig artificiell intelligens för att effektivare hantera återkrav av felaktigt utbetalat studiestöd. Under föregående år krävde CSN tillbaka eller justerade utbetalningar till ett värde av 442 miljoner kronor. Felutbetalningarna berodde främst på att studerande hade för höga inkomster, avbröt sina studier eller ändrade studietakt, varav de flesta misstag gjordes oavsiktligt av de studerande.

Genom att integrera AI i sina system, har CSN kunnat identifiera fall där sannolikheten för bidragsbrott är högre. Denna teknik har lett till en ökning av polisanmälningar och återkrav samt bidragit till att förhindra ytterligare felutbetalningar. Under 2023 gjorde CSN totalt 675 polisanmälningar som resulterade i 133 åtal.

Förväntningarna är höga inför innevarande år då kontrollerna väntas bli ännu skarpare. En ny lagstiftning, som förväntas träda i kraft den 1 juli, kommer att underlätta för myndigheter att utbyta information sinsemellan, vilket ytterligare kommer att stärka CSN:s möjligheter att upptäcka och åtgärda bidragsbrott.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: