AI hjälpte till att ta fram ett läkemedel rekordsnabbt på 18 månader

TillämpningsområdenAI hjälpte till att ta fram ett läkemedel rekordsnabbt på 18 månader

AI hjälpte till att ta fram ett läkemedel rekordsnabbt på 18 månader

För första gången har ett läkemedel, utvecklat med hjälp av artificiell intelligens (AI), nått fas 2 i kliniska prövningar i både Kina och USA. Detta läkemedel, framtaget för att bekämpa en aggressiv och ofta dödlig lungsjukdom, markerar en milstolpe i läkemedelsindustrin. Insilico Medicine, ett företag inom AI-driven läkemedelsupptäckt, belyser detta som ett bevis på den generativa AI-teknikens potential att revolutionera branschen.

Från årtiondens forskning till snabb utveckling

Insilico Medicines grundare och VD, Alex Zhavoronkov, har utforskat generativ AI:s tillämpningar inom biomedicinsk forskning i över ett decennium. Genom att integrera AI, robotteknik och forskning kring åldrande, siktar företaget på att hitta heltäckande behandlingar mot komplicerade sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Insilico har sedan 2014 använt AI för att förstå mänskligt åldrande och spåra hälsa genom hela livet, med målet att inte bara bromsa sjukdomar utan att förebygga dem helt.

Generativ AI accelererar läkemedelsutveckling

I en banbrytande studie har forskare använt generativ AI för att identifiera och inhibera mål för idiopatisk lungfibros (IPF) – en sjukdom som resulterar i kronisk ärrbildning i lungvävnaden och svårigheter att andas. Med över 5 miljoner drabbade globalt, och en medianöverlevnad på endast två till tre år för obehandlade patienter, representerar denna utveckling ett betydande framsteg. Genom att korta ner den traditionella läkemedelsutvecklingstiden, som ofta sträcker sig över ett decennium, till endast 18 månader från målupptäckt till preklinisk kandidat, visar Insilico vägen för hur AI kan effektivisera processen från laboratoriet till klinisk prövning.

AI i läkemedelsforskningens framkant

Forskningen, publicerad i Nature Biotechnology, utnyttjade en AI-plattform för att först identifiera ett mål för fibros – en tillstånd relaterat till åldrande och kronisk inflammation. Därefter genererade ett generativt kemi-motor cirka 80 småmolekylära kandidater, vilket resulterade i inhibitorn INS018_055 som uppvisade lovande egenskaper och anti-fibrotisk aktivitet.

Kliniska prövningar och AI:s framtid i läkemedelsutveckling

De pågående fas 2a kliniska prövningarna av INS018_055 i Kina och USA med 60 patienter i varje studie kommer att utvärdera läkemedlets säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik, samt dess preliminära effekt på lungfunktion hos IPF-patienter. Denna utveckling belyser AI:s roll i att snabba på de inledande stegen i läkemedelsutvecklingen och dess potential att omvandla upptäckt och utveckling av nya behandlingar.

Källa – Länk

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: