AI-stöd hos Försäkringskassan förbättrar tolkningen av läkarintyg

TillämpningsområdenAI-stöd hos Försäkringskassan förbättrar tolkningen av läkarintyg

AI-stöd hos Försäkringskassan förbättrar tolkningen av läkarintyg

Försäkringskassan har tagit ett steg framåt i att underlätta handläggarnas arbete genom implementeringen av ett nytt AI-verktyg, utvecklat för att bistå i tolkningen av läkarintyg. Detta innovativa verktyg är designat för att identifiera aktiviteter som individer med sjukdom inte kan utföra, genom att analysera de läkarintyg som ligger till grund för beslut om ersättningar.

När medicinska termer möter vardagsspråk

Projektet, som leddes av Hedda Stillberg, syftar till att överbrygga gapet mellan medicinsk jargong och dess vardagliga motsvarigheter. ”Ett vanligt dilemma är att medicinska tillstånd beskrivs med ord från vardagen, såsom ’trött'”, förklarar Stillberg. Genom att använda AI kan Försäkringskassans personal mer effektivt tolka dessa termer och fatta välgrundade beslut.

Inledande användningsområden

I nuläget är verktygets användning begränsad till ärenden som rör aktivitetsersättning för unga personer med autism och beteendestörningar. Dock, om pilotprojektet visar sig framgångsrikt, finns planer på att utvidga verktygets användningsområden till även att inkludera sjukpenningärenden.

Risken med att förlita sig för mycket på teknik

Trots de potentiella fördelarna med detta verktyg, varnar AI-forskaren Anne Kaun från Södertörns högskola för riskerna med att överlita på tekniska lösningar. Studier har visat att handläggare tenderar att inte ifrågasätta rekommendationer som genereras av AI-system, vilket kan leda till mindre kritisk granskning av fallen. ”Handläggare är ofta ovilliga att motsätta sig systemens förslag”, kommenterar hon.

Det är tydligt att Försäkringskassans nya AI-verktyg erbjuder lovande möjligheter för effektivisering och förbättrad precision i handläggningen av läkarintyg. Men, som med alla tekniska lösningar, är det viktigt att balansera användningen med kritiskt tänkande och mänskligt omdöme.

Ett nyskapande AI-verktyg vid Försäkringskassan syftar till att förbättra tolkningen av läkarintyg, vilket kan revolutionera handläggarnas arbetsprocess. Dock understryker experter vikten av att inte överförlita sig på tekniken.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: