AI teknik påverkar hälsan negativt på arbetsplatser

TillämpningsområdenAI teknik påverkar hälsan negativt på arbetsplatser

AI teknik påverkar hälsan negativt på arbetsplatser

En ny studie från Institute for the Future of Work visar att exponering för nya teknologier på arbetsplatsen, inklusive spårningsteknik, robotar och AI-baserad programvara, har en negativ inverkan på människors livskvalitet. Studien, baseras på en undersökning av över 5000 personer, analyserade effekten av fyra teknologigrupper som blir allt mer förekommande i ekonomin.

Forskarna upptäckte att arbetstagares hälsa och välbefinnande tenderade att försämras ju mer de utsattes för teknologier inom tre av dessa kategorier: programvara baserad på AI och maskininlärning; övervakningsenheter såsom bärbara spårare; och robotik. Däremot hade användningen av mer etablerade informations- och kommunikationsteknologier (IKT), såsom bärbara datorer, surfplattor och direktmeddelanden på arbetsplatsen, en mer positiv effekt på välbefinnandet.

Teknologins inverkan på arbetsmiljön

Forskarna undersökte inte direkt orsakerna till dessa resultat men pekade på att deras fynd stämmer överens med tidigare forskning som visat att sådana teknologier kan förvärra jobbosäkerhet, ökad arbetsbelastning, rutinisering och förlust av arbetsmening, samt försämrad autonomi och empowerment, vilket alla påverkar anställdas välbefinnande negativt.

Ny teknik behöver inte vara negativ

Dr Magdalena Soffia, studiens huvudförfattare, betonade att det inte nödvändigtvis är teknologierna i sig som är problemet, utan sättet de implementeras på. ”Vi vill inte hävda att det finns någon form av determinism i vad tekniken orsakar i termer av välbefinnande. Det beror verkligen på kontexten: på många strukturella faktorer, miljöförhållanden, hur den är utformad och hur den implementeras. Så många mänskliga beslut.”

Reglering och anpassning

Mary Towers, TUC:s ledare för AI, uttryckte oro över resultaten och betonade vikten av ny reglering för att förhindra att arbetsplatsen blir en förtryckande och ohälsosam miljö. ”Saker och ting behöver inte vara på detta sätt. Om vi inför rätt skyddsräcken kan AI utnyttjas för att genuint förbättra produktiviteten och förbättra arbetslivet.”

Denna rapport är en del av Pissarides-översynen av framtidens arbete och välbefinnande, som utförs av Institute for the Future of Work i samarbete med Warwick Business School och Imperial College London. Prof Sir Christopher Pissarides, den erfarna ekonomen som övervakar översynen, underströk vikten av att förstå hur interaktioner med nya teknologier påverkar vår livskvalitet.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: