Göteborgsoperan satsar på AI

TillämpningsområdenGöteborgsoperan satsar på AI

Göteborgsoperan satsar på AI

I ett banbrytande projekt har GöteborgsOperan, i samarbete med &friends och Welcom, förvandlat den älskade karaktären Sandvargen till en AI-chatbot. Denna innovativa satsning bygger på den avancerade AI-tekniken ChatGPT och markerar ett nytt steg i interaktionen mellan publiken och scenkonsten.

Europeisk mjukvara skyddar integriteten

Projektet ”Chatta med Sandvargen” använder europeisk mjukvara för att utveckla den digitala versionen av Sandvargen, vilket innebär att inga personuppgifter delas med amerikanska bolag. Anna Singer, VD för Welcom, betonar vikten av att använda lokal mjukvara för att skydda användarnas integritet.

Skapandeprocessen bakom den virtuella Sandvargen

Den virtuella Sandvargens personlighet och språk har formats med inspiration från Åsa Linds böcker och Malin Agheds operalibretto. Skaparna har strävat efter att återskapa Sandvargens varma och levande karaktär i den digitala världen, vilket Åsa Lind själv uppskattar högt.

Digital innovation på GöteborgsOperan

”Chatta med Sandvargen” är en del av GöteborgsOperans satsning på digital innovation, med målet att göra scenkonsten mer tillgänglig och locka en ny publik. Eva Essvik, ansvarig för digital innovation, ser chatten som ett sätt att föra samman det traditionella kulturarvet med modern teknologi.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: