GitHub lanserar AI-drivet verktyg för en ny metod att bygga mjukvara

UtvecklingGitHub lanserar AI-drivet verktyg för en ny metod att bygga mjukvara

GitHub lanserar AI-drivet verktyg för en ny metod att bygga mjukvara

GitHub har introducerat en teknisk förhandsvisning av GitHub Copilot Workspace, ett AI-baserat utvecklarverktyg som markerar nästa steg i att effektivisera mjukvaruutveckling. Denna nya plattform bygger vidare på GitHub:s befintliga produktivitetsverktyg, inklusive GitHub Copilot som lanserades 2022 och Copilot Chat, vilket möjliggör programmering genom naturligt språk för att testa och felsöka kod.

Från idé till exekvering med AI-stöd

Inom Copilot Workspace kan utvecklare nu brainstorma, planera, bygga, testa och köra kod på ett naturligt språk. Detta nya uppgiftscentrerade gränssnitt använder olika AI-drivna agenter från början till slut, samtidigt som det ger utvecklarna full kontroll över varje steg i processen. Verktyget ger utvecklare omfattande AI-stöd genom hela byggprocessen, särskilt vid projektets början där många utvecklare ofta stöter på hinder.

Anpassningsbara steg och kodförslag

Eftersom Copilot Workspace är bekant med kodbasen och tidigare svar på problem, kan verktyget föreslå och genomföra åtgärder för att lösa problem, allt formulerat i naturligt språk. Alla steg och kodförslag inom Copilot Workspace är redigerbara, vilket innebär att utvecklare behåller kontrollen över det som implementeras utan att behöva bygga varje komponent själva. Utvecklare kan köra sin slutgiltiga kod i Workspace, göra justeringar i GitHub Codespace och dela en länk till sin arbetsyta med teammedlemmar som kan se hur de använt Copilot-agenterna för att realisera den slutliga produkten.

En vision om enklare och snabbare mjukvaruutveckling

GitHub strävar efter att omdefiniera hela utvecklarupplevelsen med Copilot Workspace, genom att förenkla mjukvaruutveckling så att professionella utvecklare kan fokusera mer på system i större skala snarare än att fastna i kodrader. Verktyget är även tänkt att hjälpa nybörjare och hobbyprogrammerare genom att ”kvantitativt minska repetitivt arbete”. GitHub siktar på att demokratisera kodning för programmerare på alla nivåer, med en framtidsvision där ”1 miljard människor på GitHub lika enkelt kan styra en maskin som de cyklar en cykel”.

Copilot Workspace är tillgängligt för användning på både desktop och mobil, och är nu öppen för teknisk förhandsgranskning.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: